Tủ cấp đông DO.5L2C/ Tủ Đông Lạnh

21.500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm DO.5L2C