Điện trở đốt nóng máy co màng kim loại 600

350₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm LK-CM-DienTroLK600