Cục đựng số indate máy hàn liên tục FRM 980

900.000₫
Nhà sản xuất Quang Trung
Mã sản phẩm LK-FR980-2