Bếp âu 4 họng WPS-4

12.500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm WPS-04H